Jakimi darami według Galla Anonima mieli się wymienić Otton III i Bolesław Chrobry?

Na wyrywki | s. 109

Jakimi darami według Galla Anonima mieli się wymienić Otton III i Bolesław Chrobry?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Otton III ofiarował Bolesławowi swój diadem cesarski, gwóźdź z krzyża Pańskiego oraz włócznię św. Maurycego, a w zamian otrzymał ramię św. Wojciecha.