Historia na 6 – przyjemna nauka historii Świt narodów europejskich Jakie znaczenie dla Arabów, a jakie dla Franków miała bitwa pod Poitiers?

Jakie znaczenie dla Arabów, a jakie dla Franków miała bitwa pod Poitiers?

Bitwa pod Poitiers

Bitwa pod Poitiers, która miała miejsce 25 października 732 roku, stanowiła starcie między armiami arabskimi a frankijskimi. Wcześniej wojska arabskie opanowały już Półwysep Iberyjski i kontynuowały wkraczanie na tereny francuskie. Lecz właśnie w bitwie pod Poitiers, siły Karola Młotowatego pokonały armie arabskie, zapobiegając tym samym dalszej ekspansji Arabów w Europie.

Bitwa ta jest znacząca z tego powodu, że położyła kres próbom podboju europejskiego przez Arabów.

Polecane posty

plemiona barbarzyńskie

Wymień plemiona barbarzyńskie, które założyły swoje państwa na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego.Wymień plemiona barbarzyńskie, które założyły swoje państwa na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego.

Na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego powstały następujące państwa: – Królestwo Franków,– Królestwo Longobardów,– Królestwo Wizygotów,– Królestwa Anglosaskie,– Królestwo Wandalów.

Donacja Konstantyna

Jakie korzyści przynieść miało papiestwu wystawienie wspomnianego dokumentu?Jakie korzyści przynieść miało papiestwu wystawienie wspomnianego dokumentu?

Donacja Konstantyna, łac. Donatio Constantini i Constitutum Constantini – najbardziej znany i najważniejszy falsyfikat średniowiecza, dokument rzekomo rejestrujący nadanie przez cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego rozległego terytorium oraz władzy duchowej i

Frankowie

Wyjaśnij, na terenie których współczesnych krajów europejskich w średniowieczu rozciągało się państwo Franków.Wyjaśnij, na terenie których współczesnych krajów europejskich w średniowieczu rozciągało się państwo Franków.

Średniowieczne państwo Franków (w poł. VIII w.) rozciągało się na terytoriach następujących współczesnych państw: – Niderlandy,– Belgia,– Luksemburg,– Francja,– Niemcy,– Szwajcaria,– Austria,– Włochy,– Hiszpania.