Jakie ziemie zajął i schrystianizował Bolesław Krzywousty?

Na wyrywki | s. 109

Jakie ziemie zajął i schrystianizował Bolesław Krzywousty?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Bolesław Krzywousty zajął i podjął się akcji chrystianizacyjnej Pomorze Gdańskie oraz Pomorze Zachodnie.