Jakie ziemie wchodziły w skład państwa czeskiego?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 87

Jakie ziemie wchodziły w skład państwa czeskiego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 87.

W skład państwa czeskiego wchodziły:
  • Czechy i Morawy,
  • Słowacja,
  • południowa Małopolska i Śląsk.