Jakie ziemie utraciła Polska w okresie kryzysu?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 102

Jakie ziemie utraciła Polska w okresie kryzysu?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 102.

  • Grody Czerwieńskie,
  • Łużyce i Milsko,
  • Morawy i Słowacja,
  • Pomorze Gdańskie.