Jakie ziemie przyłączył lub czasowo zajął Bolesław Chrobry?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 99

Jakie ziemie przyłączył lub czasowo zajął Bolesław Chrobry?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 99.

Do wyboru, bo nie mam pojęcie o jakie pięć może autorom chodzić:
  • Księstwo Czeskie,
  • Morawy,
  • Słowacja,
  • Milsko,
  • Łużyce,
  • Miśnia,
  • Grody Czerwieńskie.