Jakie ziemie przyłączył do swojego państwa Mieszko I?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 96

Jakie ziemie przyłączył do swojego państwa Mieszko I?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 96.

  • Pomorze Gdańskie i Zachodnie,
  • Śląsk,
  • Małopolska.