Jakie wydarzenie jest uważane za początek ery muzułmańskiej?

Na wyrywki | s. 88

Jakie wydarzenie jest uważane za początek ery muzułmańskiej?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Za początek ery muzułmańskiej uznajemy ucieczkę Mahometa z Mekki do Medyny (hidżra) 622 roku.