Jakie typy wsi upowszechniły się w średniowieczu?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 123

Jakie typy wsi upowszechniły się w średniowieczu?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 123.

  • okolice,
  • owalnice,
  • ulicówki.