Jakie trzy rodzaje pisma stworzyli Egipcjanie?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 12

Jakie trzy rodzaje pisma stworzyli Egipcjanie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 12.

Rodzaje pisma stworzone przez Egipcjan:
– hieroglificzne,
– hieratyczne,
– demotyczne.