Jakie treści zawiera Koran, a jakie Sunna?

Na wyrywki | s. 88

Jakie treści zawiera Koran, a jakie Sunna?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Koran zawiera zasady wiary muzułmańskiej objawione Mahometowi przez Boga, natomiast Sunna to zbiór opowieści o czynach proroka.