Jakie stanowisko zajął Bolesław w sporze o inwestyturę?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 105

Jakie stanowisko zajął Bolesław w sporze o inwestyturę?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 105.

Bolesław Śmiały w sporze o inwestyturę poparł papieża.