Jakie miasto było pierwszą stolicą starożytnego Egiptu?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 12

Jakie miasto było pierwszą stolicą starożytnego Egiptu?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 12.

Pierwszą stolicą starożytnego Egiptu było Memfis.