Jakie miasto było główną siedzibą Karola Wielkiego?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 78

Jakie miasto było główną siedzibą Karola Wielkiego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 78.

Główną siedzibą Karola Wielkiego był Akwizgran (dzisiejsze Aachen, niemieckie miasto na granicy z Belgią i Holandią).