Jakie miasta były kolebką imperium asyryjskiego?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

Jakie miasta były kolebką imperium asyryjskiego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 9.

Kolebką imperium asyryjskiego były:
– Aszur,
– Niniwa.