Jakie kraje najechali Mongołowie w 1241 r.?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 120

Jakie kraje najechali Mongołowie w 1241 r.?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 120.

Wyprawa mongolska z 1241 roku skierowana była na ziemie polskie oraz węgierskie.