Jakie imię nosił najważniejszy bóg panteonu słowiańskiego?

Na wyrywki | s. 88

Jakie imię nosił najważniejszy bóg panteonu słowiańskiego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Najważniejszy bóg panteonu słowiańskiego to Perun (dla Słowian wschodnich) lub Swaróg (dla Słowian zachodnich).