Jakie dzielnice oddzieliły się od Polski w okresie rozbicia dzielnicowego?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 108

Jakie dzielnice oddzieliły się od Polski w okresie rozbicia dzielnicowego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 108.

  • Pomorze Zachodnie,
  • Pomorze Gdańskie.
    * W końcowym okresie rozbicia dzielnicowego na rzecz Czechów utracono Śląsk.