Jakie były przyczyny wielkich odkryć geograficznych?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6.

Jakie były przyczyny wielkich odkryć geograficznych?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 6.

Przyczyny wielkich odkryć geograficznych:
– rozwój kartografii i nawigacji,
– ograniczenie kontaktów handlowych ze Wschodem przez Turków, którzy zajęli Konstantynopol,
– skonstruowanie karaweli i karaki, żaglowców nowego typu,
– wzrost ciekawości Europejczyków o świecie wynikający z renesansu,
– popularyzacja teorii o kulistości Ziemi,
– brak ziemi, a co za tym idzie – perspektyw dla młodych szlachciców na zachodzie Europy,
– chęć szerzenia chrześcijaństwa.