Jakie były postulaty husytów?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 129

Jakie były postulaty husytów?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

  • odprawianie nabożeństw w języku narodowym
  • przyjmowanie Eucharystii pod obiema postaciami
  • powrót duchowieństwa do idei ubogiego Kościoła