Jakie były obowiązki chłopów?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 84

Jakie były obowiązki chłopów?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 84.

Chłopi zobowiązani byli do pracy na ziemi swoich panów.