Jakie były konsekwencje rozłamu w Kościele i niewoli awiniońskiej dla papiestwa?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 126

Jakie były konsekwencje rozłamu w Kościele i niewoli awiniońskiej dla papiestwa?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 126.

Rozłam w Kościele i niewola awiniońska doprowadziły do upadku autorytetu papieża oraz znaczenia politycznego papiestwa.