Jakich systemów liczbowych używali Sumerowie do liczenia?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

Jakich systemów liczbowych używali Sumerowie do liczenia?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 9.

Sumerowie do liczenia używali:
– systemu dziesiętnego,
– systemu sześćdziesiętnego.