Jaką umiejętność posiadał homo habilis?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6

Jaką umiejętność posiadał homo habilis?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 6.

Homo habilis (człowiek zręczny/uzdolniony) posiadał umiejętność wytwarzania narzędzi.