Jaką nazwę nosiły organizacje zrzeszające kupców?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 123

Jaką nazwę nosiły organizacje zrzeszające kupców?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 123

Organizacje zrzeszające kupców nazywano gildiami.