Jak według Galla Anonima nazywał się ojciec Mieszka I?

Na wyrywki | s. 109

Jak według Galla Anonima nazywał się ojciec Mieszka I?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Według Galla Anonima ojcem Mieszka I był Siemomysł.