Jak rozdrobnienie dzielnicowe wpłynęło na położenie wojów i możnych?

Na wyrywki | s. 109

Jak rozdrobnienie dzielnicowe wpłynęło na położenie wojów i możnych?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Wojowie osiedlili się w otrzymanych od księcia posiadłościach i stawiali się tylko na wezwanie. Możni wzmocnili swoją pozycję kosztem osłabienia władzy książęcej – zaczęli mieć realny wpływ na decyzje władców.