Jak nazywano proces łupienia statków ze zdobyczami?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

Jak nazywano proces łupienia statków ze zdobyczami?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 9.

Łupienie statków ze zdobyczami nazywano korsarstwem.