Jak nazywamy typ monarchii, którą zamierzał utworzyć Otton III?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 81

Jak nazywamy typ monarchii, którą zamierzał utworzyć Otton III?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 81.

Otton III zamierzał utworzyć monarchię uniwersalną, czyli obejmującą chrześcijański świat bez narzucania panowania siłą militarną.