Jak nazywamy osobę składającą hołd lenny?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 84

Jak nazywamy osobę składającą hołd lenny?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 84.

Osoba składająca hołd lenny to wasal.