Jak nazywamy dziś ocean odkryty dla Europejczyków przez Ferdynanda Magellana?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6.

Jak nazywamy dziś ocean odkryty dla Europejczyków przez Ferdynanda Magellana?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 6.

Ocean odkryty podczas wyprawy Ferdynanda Magellana nazywamy dziś Oceanem Spokojnym lub Pacyfikiem.