Jak nazywały się zbiory przepisów prawnych?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 78

Jak nazywały się zbiory przepisów prawnych?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 78.

Spisane zbiory przepisów prawnych (cesarskie rozporządzenia) nazywane były kapitularzami.