Jak nazywali się władcy, którzy wsparli Kazimierza Odnowiciela w walkach o władzę nad państwem piastowskim?

Na wyrywki | s. 109

Jak nazywali się władcy, którzy wsparli Kazimierza Odnowiciela w walkach o władzę nad państwem piastowskim?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Kazimierz Odnowiciel w trakcie walk o władzę nad państwem piastowskim otrzymał wsparcie Jarosława Mądrego (księcia ruskiego), Stefana I (króla węgierskiego) oraz Henryka III (cesarza niemieckiego).