Jak nazywali się bracia, którzy zostali nazwani „apostołami Słowian”?

Na wyrywki | s. 88

Jak nazywali się bracia, którzy zostali nazwani „apostołami Słowian”?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

„Apostołami Słowian” nazywani byli bracia Konstantyn (Cyryl) oraz Metody.