Jak nazywała się organizacja zrzeszająca kupców z miast Europy Północnej?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 123

Jak nazywała się organizacja zrzeszająca kupców z miast Europy Północnej?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 123

Organizacja zrzeszająca kupców z miast Europy Północnej to Związek Hanzeatycki (Hanza).