Jak nazywała się ceremonia, podczas której młody wojownik stawał się rycerzem?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 84

Jak nazywała się ceremonia, podczas której młody wojownik stawał się rycerzem?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 84.

Taką ceremonię nazywamy pasowaniem na rycerza.
*  Skąd się wzięła taka nazwa? Prawdopodobnie pochodzi od pasa, który otrzymywał nowo mianowany rycerz razem ze swoim mieczem. Był to jeden z symboli jego statusu.