Jak nazywał się wojewoda skonfliktowany z Władysławem?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 108

Jak nazywał się wojewoda skonfliktowany z Władysławem?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 108.

Wojewoda skonfliktowany z Władysławem to Paweł Włostowic.