Jak nazywał się sułtan, który dowodził oblężeniem Konstantynopola i uczynił to miasto stolicą swojego imperium?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 129

Jak nazywał się sułtan, który dowodził oblężeniem Konstantynopola i uczynił to miasto stolicą swojego imperium?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

Sułtan, który dowodził oblężeniem Konstantynopola nazywał się Mehmed II.