Jak nazywał się samorząd średniowiecznego miasta?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 123

Jak nazywał się samorząd średniowiecznego miasta?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 123

Samorząd średniowiecznego miasta nazywamy radą miejską.