Jak nazywał się pierwszy biskup misyjny, który działał na ziemiach polskich?

Na wyrywki | s. 109

Jak nazywał się pierwszy biskup misyjny, który działał na ziemiach polskich?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Pierwszym biskupem misyjnym na ziemiach polskich był Jordan.