Jak nazywał się nowy krój pisma stworzony w państwie Franków?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 78

Jak nazywał się nowy krój pisma stworzony w państwie Franków?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 78.

Nowy krój pisma stworzony w państwie Franków nazywamy minuskułą karolińską. Celem stworzenia tego kroju było uproszczenie systemu pisma i umożliwienie odczytania go przez każdego, niezależnie od miejsca urodzenia i odebrania edukacji.