Jak nazywa się zasada, według której władzę w państwie sprawuje najstarszy książę?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 108

Jak nazywa się zasada, według której władzę w państwie sprawuje najstarszy książę?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 108.

Zasada, według której władzę w państwie sprawuje najstarszy książę to zasada senioratu.