Jak nazywa się stopniowy proces ewolucji, w którego wyniku powstał współczesny człowiek?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6

Jak nazywa się stopniowy proces ewolucji, w którego wyniku powstał współczesny człowiek?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 6.

Stopniowy proces ewolucji, w wyniku którego powstał współczesny człowiek nazywamy antropogenezą.