Jak nazywa się rozłam, do którego doszło w Kościele zachodnim w 1378 r. wskutek braku zgody co do wyboru papieża?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 126

Jak nazywa się rozłam, do którego doszło w Kościele zachodnim w 1378 r. wskutek braku zgody co do wyboru papieża?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 126.

Rozłam, do którego doszło w Kościele zachodnim w 1378 roku, nazywamy wielką schizmą zachodnią.