Jak nazywa się drogę handlową, która w pierwszych wiekach naszej ery przebiegała przez ziemie polskie?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 93

Jak nazywa się drogę handlową, która w pierwszych wiekach naszej ery przebiegała przez ziemie polskie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 93.

Drogę handlową, która w pierwszych wiekach naszej ery przebiegała przez ziemie polskie nazywamy „szlakiem bursztynowym„.