Głównym ośrodkiem kształcenia elit intelektualnych w państwie Karola Wielkiego był Paryż

Zadanie 6.2/77

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Głównym ośrodkiem kształcenia elit intelektualnych w państwie Karola Wielkiego był Paryż:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

FAŁSZ „F”
Odpowiedź na to pytanie jest prosta – Paryż nie mógł być głównym ośrodkiem kształcenia elit intelektualnych za czasów Karola Wielkiego, ponieważ to właśnie ten władca przeniósł swój dwór (co w średniowieczu oznaczało przeniesienie stolicy) do Akwizgranu i to właśnie to miasto stało się centrum kulturalnym ówczesnej Europy.