Gdzie został podpisany traktat dzielący państwo Karola Wielkiego?

Na wyrywki | s. 88

Gdzie został podpisany traktat dzielący państwo Karola Wielkiego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Traktat dzielący państwo Karola Wielkiego został podpisany w miejscowości Verdun (843 r.).