Gdzie znajduje się najbardziej znana osada kultury łużyckiej na ziemiach polskich?

Na wyrywki | s. 109

Gdzie znajduje się najbardziej znana osada kultury łużyckiej na ziemiach polskich?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Najbardziej znana osada kultury łużyckiej na ziemiach polskich znajduje się w Biskupinie.