Gdzie znajdowała się główna siedziba Kazimierza?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 102

Gdzie znajdowała się główna siedziba Kazimierza?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 102.

Główna siedziba Kazimierza znajdowała się w Krakowie.

 

* Widzę, że autorzy podręcznika i ćwiczeń mocno podkreślają pojęcie główna siedziba i wzbraniają się przed użyciem terminu stolica. Weźcie to pod uwagę przy wypełnianiu zadań. To jest generalnie to samo, natomiast ówczesne pojęcie głównej siedziby wiązało się z osobą księcia/króla (który ciągle podróżował), a nie umiejscowieniem głównych instytucji państwa, tak jak to mamy w dzisiejszych czasach. Dobry temat do dyskusji z nauczycielem. W końcu przez całe stulecia mówiło się o tym, że pierwsza historyczna stolica Polski to Gniezno – czy dziś trzeba zmodyfikować to wyrażenie do zwrotu pierwsza siedziba główna władców piastowskich to Gniezno?