Gdzie rozpoczął się ruch odnowy Kościoła?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 114

Gdzie rozpoczął się ruch odnowy Kościoła?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 114.

Ruch odnowy Kościoła rozpoczął się w benedyktyńskim opactwie w Cluny.